Informace o publikaci

Zastoupení mikrobiálních společenstev v půdě v závislosti na formě a dávce dusíku

Autoři

VÍTĚZOVÁ Monika ČERNÁ Karolína NOVÁK David

Rok publikování 2021
Druh Výzkumná zpráva
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Popis Cílem studie bylo zhodnocení zastoupení společenstev bakterií a hub ve vzorcích půdy hnojených různými typy a dávkami dusíkatého hnojiva. Jednalo se o nádobový experiment. Hodnocen byl nárůst indikátorových skupin mikroorganismů a také byla provedena metagenomická analýza na základě sekvenování izolované DNA ze vzorků půdy.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info