Informace o publikaci

Historické a současné rozšíření plešivky fialové (Calvatia fragilis) v České republice a poznámky k její ekologii

Autoři

DŘEVOJAN Pavel DVOŘÁK Daniel KŘÍŽ Martin

Rok publikování 2021
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Mykologické listy : časopis České vědecké společnosti pro mykologii
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www http://www.czechmycology.org/mykologicke-listy-content.php#v148
Klíčová slova puffballs; Calvatia cyathiformis; Calvatia lilacina; mycogeography; rock steppe; rare species; xerothermic vegetation
Popis Článek shrnuje stav poznání rozšíření a ekologie plešivky fialové na území České republiky na základě kritického studia literárních pramenů a herbářových dokladů. Zjistili jsme celkem 46 hodnověrných lokalit. Před rokem 2000 byl druh uváděn z 33 míst, přičemž většina nálezů pochází z padesátých let a dřívější doby. Některé problematické údaje jsou komentovány. Od roku 2010 byla plešivka fialová zjištěna na 13 nových, dříve neznámých lokalitách a udávaný historický výskyt byl potvrzen na dalších 9 nalezištích. Její lokality u nás leží v termofytiku nebo těsně za jeho hranicemi, a to zejména v Českém středohoří, okolí Prahy a při jihovýchodním okraji Českomoravské vrchoviny. Biotopem na většině z nich jsou rozvolněné úzkolisté suché trávníky, geologickým podložím jsou různé tvrdé horniny s písčitým až kamenitým rozpadem, ojediněle se v České republice vyskytuje i na píscích. Nová naleziště jsou v článku různě podrobně ekologicky charakterizována, v jednom případě i fytocenologickým snímkem. Za možné příčiny nízkého počtu nálezů v druhé polovině 20. století považujeme pokles zájmu mykologů o stepní biotopy a úbytek stanovišť vlivem zarůstání.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info