Informace o publikaci

Influence of emulsification mode, stirring speed and volume on ibuprofen-loaded PLGA microparticles

Název česky Vliv způsobu emulgace, rychlosti míchání a objemu na PLGA mikročástice s ibuprofenem
Autoři

HOLICKÁ Martina MUSELÍK Jan KUBOVÁ Kateřina DEÁKOVÁ Veronika PAVLOKOVÁ Sylvie PAVELKOVÁ Miroslava MAŠEK Josef VETCHÝ David VYSLOUŽIL Jakub

Rok publikování 2021
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Česká a slovenská farmacie
Fakulta / Pracoviště MU

Farmaceutická fakulta

Citace
www https://www.prolekare.cz/casopisy/ceska-slovenska-farmacie/2021-1-22/vliv-zpusobu-emulgace-rychlosti-michani-a-objemu-na-plga-mikrocastice-s-ibuprofenem-126748
Klíčová slova microparticles; solvent evaporation; PLGA; ibuprofen; size reduction
Popis Mikročástice na bázi biodegradovatelného syntetického kopolymeru kyseliny mléčné a kyseliny glykolové (PLGA) byly úspěšně připraveny metodou odpařování rozpouštědla. Modelovým léčivem pro enkapsulaci byl zvolen ibuprofen. Pro přípravu každého vzorku byly použity odlišné formulační a procesní parametry různě ovlivňující výsledné mikročástice. Během odpařování rozpouštědla byl konkrétně sledován vliv metody emulgování (přímé emulgování či přímé emulgování za využití přístroje ULTRA-TURRAX nebo NE-1000 dávkovače), objemu vodné fáze (200, 800 ml) a rychlosti míchání tohoto emulzního systému (600, 1000 ot/min) na charakteristické vlastnosti mikročástic, jako je enkapsulační účinnost, drug loading a morfologie částic. Vzniklé mikročástice byly hodnoceny pomocí optické mikroskopie, případně laserové difrakce, a byla také provedena disoluční zkouška. Nejpříznivější výsledky byly pozorovány u vzorku připraveného přímým emulgováním s 800 ml vodné fáze o rychlosti míchání 600 ot/min. Vzorek připravený s pre-emulzifikačním krokem na homogenizátoru se zase vyznačoval slibným zmenšením velikosti částic. Postupná emulzifikace byla naopak shledána jako nepoužitelná kvůli velkým ztrátám.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info