Informace o publikaci

Zážitkem k porozumění aneb dítě se sluchovým postižením ve vaší třídě: Metodická příručka pro 1. stupeň základních škol

Autoři

ŠTIBRÁNYIOVÁ Marína PEJCHAROVÁ Leona KRATINOVÁ Petra

Rok publikování 2021
Druh Učební texty, pomůcky
Citace
Popis Publikace Zážitkem k porozumění aneb dítě se sluchovým postižením ve vaší třídě vznikla na základě výzkumného projektu Zážitkem k porozumění: inovativní metody inkluzivní výuky do tříd se žáky se sluchovým postižením CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004854. Publikace nabízí pedagogickým pracovníkům ověřené postupy, jak realizovat výchovně vzdělávací proces ve třídě, ve které je dítě se sluchovým postižením.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info