Informace o publikaci

Sociální charakteristiky akutně hospitalizovaných seniorů a dynamika jejich změn během 25 let na geriatrii

Autoři

WEBER Pavel MELUZÍNOVÁ Hana POLCAROVÁ Vlasta MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ Hana WEBEROVÁ Dana BIELAKOVÁ Katarína

Rok publikování 2021
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Geriatrie a gerontologie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Klíčová slova geriatrization of medicine - seniorization of the population - acute hospitalization of elderly people - social status - loneliness - transfers and termination of hospitalization
Popis Cíl: Starší lidé jsou extrémně heterogenní skupinou lidí s různými projevy v biologické, mentální i sociální oblasti. Metodika: Retrospektivní kohortní studie byla zaměřena na provedení analýzy a srovnání shromážděných údajů během 25 let. Sledovanými parametry byly věk, střední doba hospitalizace, sociální status a forma ukončení hospitalizace. V letech 1995 až 2020 jsme ošetřili celkem 28 238 starších pacientů (?65 let; pásmo 65-105 r.), kteří byli hospitalizováni na oddělení akutní geriatrie. Celkem bylo 18 066 – tj.64% žen (věk 81,7 ± 7,7 let) a 10 172 mužů (36% - věk 79,0 ± 7,6 let). Výsledky: Rozdíl věku obou souborů byl statisticky významný (t= 24,418; p < 0,01). Hospitalizované ženy v průměru byly o téměř 3 roky starší oproti mužům. U mužů dochází k vzestupu průměrného věku hospitalizovaných, zatímco u žen dochází během 25 let k mírnému poklesu. Střední doba hospitalizace u obou pohlaví vykazuje tendenci k významnému poklesu z původních 15-17 dnů k současným 9,5 dne. U počtu hospitalizovaných mladších seniorů (65-74r.) dochází k poklesu, zatímco u nejstarších seniorů (85 a více roků) je naopak trend vzestupný u obou pohlaví. Sociální stav ukazuje, že u mužů stoupá podíl ženatých mezi hospitalizovaným zatímco vdovců ubývá. Evidentní je trend poklesu exitů i překladů do LDN, zatímco trend mužů propuštěných domů doznává výrazný vzestup. U překladů na jiná akutní oddělení i transferu do sociálních zařízení je situace poměrně stabilní po celých 25 let. Závěr: Naše data poukazují na význam sledování těchto parametrů a nedělitelnou integritu zdravotní a sociální problematiky u seniorů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info