Informace o publikaci

Moravské reálie: koncept, možnosti a meze didaktizace

Autoři

SVOBODOVÁ Hana LOLLOK Marek ŠICHOVÁ Kateřina

Rok publikování 2021
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Reálie patří k důležitým, dosud však spíše opomíjeným oblastem výuky češtiny jako cizího/druhého jazyka (čcj a čdj). Lingvodidakticky, jakož i z hlediska výukové praxe neprozkoumaným tématem je koncept “moravských reálií”, jenž je hlavním předmětem příspěvku. Po teoretickém vymezení a ukotvení uvedeného pojmu bude zkoumána zejména jeho praktická využitelnost ve výuce čcj a čdj. Zaměříme se na dosavadní (byť spíše implicitní a nesystematické) zastoupení “moravských reálií” v kontextu výuky čcj a čdj, zejména v učebnicích a dalších výukových materiálech, zkouškách, kurikulárních dokumentech apod. V závěrečné části pak budou krátce představeny a diskutovány možnosti didaktického zpracování tématu, a to na příkladu připravované databanky moravských reálií s integrovanými cvičeními a úkoly, do jejíž tvorby budou zapojeni též studenti učitelského programu zaměřeného na žáky s odlišným mateřským jazykem na PdF MU ve spolupráci se studenty Centra českých studií BOHEMICUM Univerzity Regensburg.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info