Informace o publikaci

The Beauty of Organisms : Biological Aesthetics Between Darwin and Portmann

Název česky Krása organismů : Biologická estetika mezi Darwinem a Portannem
Autoři

STIBRAL Karel

Rok publikování 2021
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Přiložené soubory
Popis Tato kapitola se zabývá jedním z nejcharakterističtějších témat Adolfa Portmanna - estetickou dimenzí přírody. Ve svých dílech Portmann neustále upozorňuje na naši neschopnost vysvětlit bohatství a krásu živých forem pouze prostřednictvím jejich funkčnosti, užitečnosti a zdatnosti, jako to dělá neodarwinismus. Neodarwinistická interpretace estetických jevů v přírodě se však velmi liší od Darwinova vlastního uvažování o oblasti krásy organismů. Tato kapitola analyzuje Portmannovy argumenty v této oblasti a také některé paralely s Darwinovými. Analyzuje také nedorozumění, z nichž některá mají kořeny v současné vědě. Ve srovnání s neodarwinismem byl přitom Darwin v některých ohledech ještě radikálnější než Portmann. Tato kapitola ukáže, že v případě estetických jevů v přírodě probíhá spíše třístranná diskuse mezi Portmannem, neodarwinismem a Darwinem než v rámci jednoduché portmannovsko-darwinovské opozice.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info