Informace o publikaci

In vivo fluorescent tracking system of coupled transcription-translation

Název česky In vivo fluorescenční sledovací systém sprazene transkripce-translace
Autoři

VESELÁ Ludmila ZAFAR Hassan BRABENCOVÁ Sylva SLÁMOVÁ Lucie DEMO Gabriel

Rok publikování 2021
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Středoevropský technologický institut

Citace
Popis Bakteriální buněčný prostor není rozdělen na sekce membránou, takže ribozomy mohou iniciovat translaci na nascentní mRNA, která je stále transkribována RNA polymerázou (RNAP). Výskyt sdružené transkripce-translace (CTT) u bakterií je široce přijímán díky in vitro strukturám popisujícím CTT komplexy. Chybí však jakýkoli in vivo důkaz CTT v bakteriálních buňkách využívajících přístupy zobrazování živých buněk. Nedávné in vivo jednočásticové fluorescenční studie zaměřené na prostorovou organizaci nukleoidů v E. coli zkoumají lokalizaci RNAP a ribozomů odděleně v buňce. Navíc téměř všechny fluorescenčně značené ribozomální proteiny v těchto studiích hrají kritickou roli v CTT (podle struktur in vitro), což znemožňuje sledovat plně sestavené CTT. Zde představujeme návrh in vivo fluorescenčního systému pro monitorování CTT v E. coli. Pro značení byly vybrány beta prime protein z RNAP, ribozomální proteiny S20 a S16 z malé ribozomální podjednotky 30S a L9 a L17 z velké ribozomální podjednotky 50S, protože neinterferují s CTT. Několik sad bakteriálních kmenů bylo připraveno s fúzovanými cílovými proteiny a fluorescenčními proteiny (mCerulean, mVenus, mRFP1) rekombinací lamba-Red v jejich endogenních lokusech. Konfokální mikroskopie v kombinaci s fluorescenční mikroskopií s vysokým rozlišením se bude používat k pozorování dynamiky tohoto komplexního systému v jedné buňce. Díky zapojení CTT do stresové reakce bude sledována migrace ribozomálních podjednotek a RNAP spolu s výskytem CTT v různých stresových podmínkách (tepelný nebo studený šok, oxidační stres atd.)
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info