Informace o publikaci

Nozokomiální pneumonie – antibiotická léčba

Autoři

KOLÁŘ Milan BENEŠ Jiří KOLEK Vítězslav ŽEMLIČKOVÁ Helena NYČ Otakar DOUBRAVSKÁ Lenka KLUGAROVÁ Jitka

Rok publikování 2021
Druh Certifikované metodiky
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Popis Nozokomiální pneumonie (HAP – Hospital Acquired Pneumonia a VAP – Ventilator Associated Pneumonia) je druhou nejčastější nozokomiální infekcí, a u pacientů na jednotkách intenzivní péče dokonce nejčastější. Z hlediska morbidity, mortality a ekonomických nákladů představují HAP/VAP nejdůležitější skupinu nozokomiálních infekcí; a při její léčbě se často potýkáme s problematikou bakteriální rezistence. Důslednou prevencí a správnou antibioterapií lze snížit incidenci, zvýšit úspěšnost léčby a omezit nárůst bakteriální rezistence, nelze však nozokomiální pneumonie zcela vymýtit. Je vhodné zdůraznit význam adekvátní antibiotické léčby, nepodcenění stavu pacienta a zároveň nepoužívání širokospektrých antibiotik tam, kde jejich použití není nutné. Dále je důležitá snaha o časnou deeskalaci léčby a zkrácení doby podávání antibiotik.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info