Informace o publikaci

Povinnost legality versus efektivní porušení práva. Může člen voleného orgánu v zájmu korporace porušit právo?

Autoři

FLOREŠ Martin

Rok publikování 2021
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Ambicí příspěvku je zodpovězení otázky, zda porušení právních norem může být, alespoň za určitých okolností, v zájmu obchodní korporace. Otázka souvisí jednak se samotným vymezením zájmu obchodní korporace, konkrétněji s tím, jakou roli v jeho definování hraje požadavek souladnosti s právem (legalita), jednak též s tím, jaké prostředky lze použít při prosazování tohoto zájmu, zda všechny (jakékoliv), které se jeví efektivní, tedy včetně těch rozporných s právem, nebo výhradně a pouze ty, které jsou s právem v souladu. To je významné zejména z hlediska posuzování odpovědnosti členů orgánů za porušení péče řádného hospodáře, za jejíž složku – alespoň podle některých autorů a rozhodovací praxe v některých zemích – bývá považována též povinnost legality. Zdá se přitom, že dosud toto pojetí převládá též v české literatuře, ačkoliv není zcela jasně argumentováno. V tomto směru je třeba ověřit, zda povinnost legality skutečně je součástí povinnosti péče řádného hospodáře, případně v jaké podobě, tedy zda se vyžaduje legalita zcela bezvýjimečná, nebo je na místě hledat její meze. Jaká řešení se případně nabízí?
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info