Informace o publikaci

COFOLA 2021. Sborník příspěvků mladých právníků, doktorandů a právních vědců, část 1

Autoři

JANOVEC Michal MALÝ Jan ŠÍP Josef POHL Jakub ZAHRADNÍČKOVÁ Marika

Rok publikování 2021
Druh Editorství tématického sborníku
Citace
Popis Sekce „Covid-19 a veřejná správa“ je zaměřena na dopady pandemie onemocnění covid-19 v oblasti domácí veřejné správy. Z povahy veřejné správy přirozeně plyne, že reakce státu na současnou situaci je převážně v rukou veřejné správy (zejména vlády jako vrcholného orgánu moci výkonné, ale také řady dalších orgánů). V této souvislosti vzniká řada nových otázek. Zmínit lze zejména otázky vymezení pravomocí orgánů veřejné správy přijímajících určitá „opatření“ či právní povahy těchto aktů, a to zejména s ohledem na ochranu subjektivních práv jejich adresátů. Bližší pozornost lze věnovat zejména oblasti správy na úseku ochrany a podpory veřejného zdraví či specifikům krizového řízení v nastalé situaci. Za otázku úzce související s reakcí veřejné správy lze považovat také odpovědnost státu za škodu vzniklou v této souvislosti. Sekce „Vliv pandemie covid-19 na soukromé právo“: Pandemie covid-19 zasáhla život naší společnosti nebývalým způsobem. Dotkla se běžného života každého z nás. V soukromoprávní oblasti poznamenala a měnila ty nejobyčejnější a nejfrekventovanější právní vztahy, a to nejen v podobě překotné (zákonné i podzákonné) normotvorby, ale též jakožto mimořádná objektivní skutečnost (vyšší moc) v podobě „aktivace“ mnohdy opomíjených zákonných pravidel či nepsaných základních zásad a principů, na nichž je soukromé právo vystavěno. Z obecné části tak lze nabídnout témata vztahující se k problematice právního jednání, času v soukromém právu či ochraně osobnostních práv. Ze zvláštní části je jistě nepochybný dopad pandemie do oblasti závazkového práva. Jistý dopad však lze nalézt též v oblasti věcných práv (např. otázky vztahující se k omezení vlastnického práva), či v oblasti práva dědického (např. otázky týkající se úlev při pořizování závěti).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info