Informace o publikaci

Dlouhodobé antimikrobiální působení enzybiotika LYSSTAPH-S na methicilin rezistentní kmeny Staphylococcus aureus způsobujících chronické ranné infekce

Autoři

VACEK Lukáš KOBZOVÁ Šárka ČMELÍK Richard PANTŮČEK Roman JANDA Lubomír

Rok publikování 2021
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Antimikrobiální terapie hraje důležitou roli z léčbě infekčních onemocnění důležitou roli již téměř celé století. Stále se zvyšující antimikrobiální rezistence patogenních bakterií vede k hledání cest, jak tento znepokojivý trend zvrátit. V této práci byl zkoumán rekombinantně připravený a modifikovaný protistafylokokový enzym odvozený od lysostaphinu (LYSSTAPH-S), jehož cílové místo antimikrobiálního působení leží v bakteriální buněčné stěně. Všechny testované kmeny methicilin rezistentních kmenů Staphylococcus aureus vykazovaly citlivost k tomuto enzymu, a to i v koncentracích menších než 1 µg/ml. Dále byla ověřena jeho dlouhodobá stabilita, kdy se tento enzym ukázal efektivní v průběhu tří dní kontinuálního měření. Naše data tedy naznačují, že by se takovýto enzym mohl uplatnit v léčbě chronických ranných infekcí, kde je S. aureus jedním z nejčastějších patogenů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info