Informace o publikaci

Akční plán pro postupné odstraňování bariér 2022–2023

Logo poskytovatele
Autoři

ŠERÝ Ondřej OSMAN Robert

Rok publikování 2021
Druh Poskytovatelem realizované výsledky
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Popis Akční plán pro postupné odstraňování bariér 2022–2023 je krátkodobý strategický dokument, který slouží primárně pro potřeby Poradního sboru Rady města Brna pro bezbariérové Brno. Hlavním cílem je vytvářet v letech 2022 a 2023 ve městě Brně přístupné prostředí a budovat systém, jak odstraňovat stávající bariéry a nevytvářet nové. Akční plán vychází ze Strategického plánu pro postupné odstraňování bariér 2021–2030, jedná se vlastně o podrobný soupis aktivit a opatření, které jsou strukturovány do podoby tří priorit (procesní, realizační a osvětová). U každé aktivity je uvedena odpovědnost, odhad nákladů a nástroje / zdroj financí.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info