Informace o publikaci

Role mikroRNA v patogenezi spinální muskulární atrofie

Autoři

AULICKÁ Štefánia SIEGL František HAVLÍN Ondřej ŠÁNA Jiří BÁLINTOVÁ Zdenka KOLÁŘ Senad ČESKÁ Katarína JABANDŽIEV Petr OŠLEJŠKOVÁ Hana SLABÝ Ondřej

Rok publikování 2021
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj CESKA A SLOVENSKA NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www https://www.csnn.eu/en/journals/czech-and-slovak-neurology-and-neurosurgery/2021-4-9/the-role-of-micrornas-in-pathogenesis-of-spinal-muscular-atrophy-128170?hl=cs
Doi http://dx.doi.org/10.48095/cccsnn2021329
Klíčová slova microRNA; spinal muscular atrophy; biomarkers
Popis Spinální muskulární atrofie (SMA) je autozomálně recesivní neurodegenerativní onemocnění, jehož podkladem je selektivní apoptóza motoneuronů předních rohu míšních. Podstatou onemocnění je mutace v genu SMN1 (survival motor neuron 1) kódujícím SMN protein, který chrání motoneurony předních rohů míšních před apoptózou. Přežití motoneuronů je mimo jiné závislé také na motoneuron specifických mikroRNA (miRNA), které regulují jejich normální vývoj, diferenciaci, růst axonů, tvorbu synapsí a regulují jejích apoptózu. Hlavním úkolem miRNA je regulace post-transkripční genové exprese. Selektivní vulnerabilita motoneuronů předních rohů míšních u SMA je způsobená alterací exprese motoneuron specifických miRNA. Detekce těchto motoneuron specifických miRNA v mozkomíšním moku a/nebo krevní plazmě by mohla vést k objevení bio­markerů k časné dia­gnostice SMA, predikci závažnosti a rychlosti progrese onemocnění a monitoraci efektu léčby.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info