Informace o publikaci

Zobrazovací imunohistochemická metoda pro značení řezů sferoidů s využitím zlatých nanočástic pomocí laserové ablace a hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem

Logo poskytovatele
Autoři

JINDŘICHOVÁ Lenka STIBOREK Marek ADAMOVÁ Barbora NAVRÁTILOVÁ Jarmila KROUPA Jiří HOUŠKA Pavel KANICKÝ Viktor PREISLER Jan

Rok publikování 2021
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Sferoidy jsou používané 3D buňkové modely, které dokáží reprezentovat skutečné prostředí nádorové tkáně. Jsou tak dobrým modelem pro imunohistochemické (IHC) značení a 2D nebo 3D zobrazování cílového proteinu v řezech tkání. Rozložení proliferujících buněk ve vnějších částech, kde je dostatek živin a kyslíku, a výskytem nekrotických buněk blíže středu sferoidu tedy připomíná mikroprostředí nádoru. Jedním z markerů proliferace je protein Ki-67, na jehož detekci pomocí fluorescenční mikroskopie se rutinně používá značení primární a sekundární protilátkou s fluoroforem. Často je také využívána tvorba velmi pevné vazby avidin-biotin, kdy je jeden z partnerů označen detekční značkou. Označením proteinu Ki-67 pomocí zlaté nanočástice (AuNP) o definované velikosti umožňuje vysoce citlivé stanovení tohoto markeru pomocí laserové ablace spojené s hmotnostní spektrometrií s indukčně vázanou plazmou (LA ICP MS). V tomto příspěvku je popsán vývoj metody IHC značení řezů sferoidu tvořených buňkami adenokarcinomu tlustého střeva z linie HT-29. Pozornost je věnována zejména eliminaci nespecifických interakcí nanočástic pomocí proteinových či neproteinových blokačních roztoků. Jsou využity 20nm AuNP s adsorbovaným nebo kovalentně navázaným streptavidinem.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info