Informace o publikaci

Kombinace laserové desorpce za účasti substrátu s ICP MS pro enzymové eseje

Logo poskytovatele
Autoři

SVOJANOVSKÝ Vilém STIBOREK Marek KRÁSENSKÝ Pavel KROUPA Jiří KANICKÝ Viktor PREISLER Jan

Rok publikování 2021
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Laserová desorpce za účasti substrátu (SALD) spojená s hmotnostní spektrometrií ICP MS je vhodnou technikou pro prvkovou analýzu vzorků nanesených na plastových površích. 1,2 Imunochemické eseje jsou univerzální imunoanalytickou metodou pro kvantitativní stanovení řady biologicky významných molekul, na které je možná vazba vhodné protilátky. Tyto eseje využívají enzymatické amplifikace nebo citlivé fluorescenční či luminiscenční detekce především v sendvičovém provedení imobilizovaném na vhodném povrchu. Využití nanočástic jako značek a ICP MS jako citlivého detektoru je možnou alternativou stávajících detekčních schémat. Cílem této práce je otestovat SALD pro detekci nanočásticemi značených protilátek z polystyrenové mikrotitrační destičky běžně používané v imunochemických esejích. Kromě formátu 96-jamkové destičky bude vyzkoušena i planární destička kompatibilní s běžnými celami pro laserovou ablaci.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info