Informace o publikaci

Filmy z kyseliny poly-γ-glutamové a poly-ε-lysinu jako potenciální prostředek pro terapii ran – formulace, příprava a hodnocení

Autoři

SVĚTLÍKOVÁ Kamila MASTEIKOVÁ Ruta TENOROVÁ Kateřina VETCHÝ David BERNATONIENE Jurga

Rok publikování 2021
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Česká a slovenská farmacie
Fakulta / Pracoviště MU

Farmaceutická fakulta

Citace
www https://www.prolekare.cz/casopisy/ceska-slovenska-farmacie/2021-5-7/filmy-z-kyseliny-poly-glutamove-a-poly-lysinu-jako-potencialni-prostredek-pro-terapii-ran-formulace-priprava-a-hodnoceni-128820/download?hl=cs
Doi http://dx.doi.org/10.5817/CSF2021-5-186
Klíčová slova wound therapy; films; poly-?-glutamic acid; poly-?-lysine; technology
Popis Filmy jako krycí prostředky představují jednu z možností v terapii ran. K jejich výrobě lze použít různé polymery. V současné době se výzkum zaměřuje na materiály přírodního původu, pro lidský organismus přívětivější, které jsou v řadě případů schopné zapojit se aktivně do procesu hojení rány. K takovým patří polyaminokyseliny bakteriálního původu, látky biodegradabilní, netoxické, skýtající velký potenciál pro uplatnění nejen ve zdravotnictví. Z hlediska formulace filmového krytí na rány jsou v této skupině zajímavé kyselina poly-?-glutamová (PGA), jako látka filmotvorná, a poly-?-lysin (PL) charakteristický antimikrobiálním účinkem. Proto cílem našeho experimentu bylo připravit filmy tvořené PGA nebo kombinací PGA a PL s přísadou různých změkčovadel. Filmy se připravovaly metodou odpaření rozpouštědla a následně se hodnotily jejich organoleptické (vzhled, barva, průhlednost, snadnost manipulace), fyzikálně-chemické (tloušťka, hustota, opacita, pH výluhu i povrchové pH) i mechanické vlastnosti (pevnost v tahu a odolnost proti protržení). Výsledkem byly filmy vykazující vzájemnou kompatibilitu obou polymerů s vyhovujícími vlastnostmi z hlediska aplikace na ránu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info