Informace o publikaci

Měkkýši přírodní rezervace Hutě a jejího okolí v CHKO Bílé Karpaty

Autoři

COUFAL Radovan HORSÁK Michal

Rok publikování 2021
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Malacologica Bohemoslovaca
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www https://doi.org/10.5817/MaB2021-20-115
Doi http://dx.doi.org/10.5817/MaB2021-20-115
Klíčová slova faunistics; Mollusca; White Carpathians Protected Landscape Area; NATURA 2000
Popis Přírodní rezervace Hutě se nachází ve střední části východní poloviny CHKO Bílé Karpaty nedaleko obce Žítková. Rezervace chrání zachovalou a topograficky heterogenní oblast sestávající z mozaiky remízků, luk, pastvin a prameništních slatinišť s vysoko diverzitou submontánních a termofilních společenstev rostlin a živočichů. Druhové složení měkkýšů, reprezentováno 9 z 10 ekologickými skupinami, je zastoupeno především lesními druhy (30 spp.; 52 %), dále druhy euryvalentními (9; 16 %), vlhkomilnými (5; 9 %), lesními s vysokými vlhkostními nároky (4; 7 %), vodními (4; 7 %) a druhy vázanými na otevřená stanoviště (3; 5 %). Mezi ohrožené a chráněné druhy patří Vertigo moulinsiana (EN), který je mezinárodně chráněn soustavou NATURA 2000, Daudebardia brevipes (VU), Ambigolimax nyctelius (NT), Orcula dolium (NT) a Bythinella austriaca (NT). Pro zachování příznivého stavu biotopů je vhodný extenzivní management v podobě pasení nebo kosení v případě prameništních slatinišť, lesní biotopy by naopak měly být ponechány samovolnému vývoji.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info