Informace o publikaci

Navrhování digitální přístupnosti měst

Logo poskytovatele
Autoři

ZBIEJCZUK SUCHÁ Ladislava MARTINEK Jan ŠKOP Stanislav

Rok publikování 2021
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Kapitola čtenáře a čtenářky provádí kontextem a metodikami pro návrh přístupných, použitelných a užitečných městských služeb. Digitální služby jsou zde představeny jako nedílná součást služeb města, která propojuje urbánní infrastrukturu a městské služby (příkladem takových digitálních služeb v kontextu odstraňování bariér mohou být například mapy přístupnosti). V úvodní části kapitoly jsou představeny metodiky, které mohou pomoci zástupcům veřejné správy navrhovat lepší služby se zapojením digitální složky, a které vycházejí s teoreticko-metodologického rámce, který se označuje jako design zaměřený na člověka nebo designové myšlení. Blíže je představena především metodika tzv. dvojitého diamantu. Designové procesy a přístupy založené na modelu dvojitého diamantu jsou charakteristické kombinací metod sloužících pro poznání potřeb uživatelů, vyvozování a analýzu těchto potřeb, vytváření návrhů a jejich testování. Klíčové je zejména zapojování uživatelů nejen v úvodní fázi výzkumu, ale i pomocí participativního designování a uživatelsky orientované evaluace. Vzhledem k šíři těchto metod je nutné, aby byly do návrhového procesu zapojeni zástupci s dovednostmi a perspektivami více disciplín. Kapitola dále nabízí tři kritéria, kterými lze hodnotit dobré veřejné digitální služby – přístupnost, použitelnost a užitečnost. Každý z těchto konceptů je rozebraný detailněji s cílem poskytnout čtenáři či čtenářce vodítka pro vlastní hodnocení služeb. Závěr kapitoly přináší kritiku současných designových přístupů, mimo jiné i z pohledu vyloučení osob se znevýhodněním.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info