Informace o publikaci

Změny v subjektivním vnímání vybraných psychologických aspektů práce a zdraví v důsledku pandemie COVID-19 u zaměstnanců v korporátním prostředí

Autoři

SLOVÁČKOVÁ Zuzana MATĚJÍČKOVÁ Marie WOLFOVÁ Kateřina

Rok publikování 2021
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Příspěvek se zabývá vybranými psychologickými aspekty práce a zdraví v permanentním režimu home office na pozadí pandemie COVID-19. Hlavním cílem bylo zjistit, zda se liší aktuálně prožívaná úroveň work-life balance, pracovní angažovanosti a subjektivně vnímaného zdraví v porovnání s obdobím před pandemií a jaké důvody případnou změnu způsobily. Výzkumu se zúčastnilo 123 respondentů ve věku 20 – 44 let pracujících v mezinárodním korporátu. K hlavním zjištěním patří to, že v hodnocení work-life balance byly skupiny vnímající negativní a pozitivní změnu velmi vyrovnané (41,5 % vs. 39,8 %). V pracovní angažovanosti více než polovina respondentů (56,1 %) nepociťuje žádnou změnu, a to např. díky participaci v různých projektech. Aktuální zdraví hodnotí větší část respondentů (40,6 %) jako horší než před pandemickou situací, přičemž jedním z nejvíce zatěžujících faktorů subjektivně vnímaného zdraví je pro respondenty sociální izolace.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info