Informace o publikaci

Ctnostný kasař a pasivní detektiv: Analýza filmu Pěnička a Paraplíčko (1970) režiséra Jiřího Sequense

Autoři

VEČEŘA Michal

Rok publikování 2021
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Jméno režiséra Jiřího Sequense může vyvolávat v divákovi nejrůznější vzpomínky spojené s filmy propagujícími dobově poplatnou ideologii nebo naopak zcela apolitickými. Podobný rozpor můžeme vidět i v jeho v současnosti nejznámějších dílech – propagandistickém seriálu 30 případů majora Zemana nebo seriálu Hříšní lidé města pražského, který se odehrával v době meziválečného Československa. U Sequensovy detektivní tvorby lze nezávisle na jejích politických konotacích identifikovat určité společné rysy vyprávění, které se projevují s různou mírou intenzity, a zároveň se odchylují od norem detektivních filmů založených na pátrání po zločinci. Tým vyšetřovatelů může mít do určité míry pasivní roli, v příběhu se široce rozvíjejí linie, jež jinak s původním zločinem nemusí souviset a dochází k vyzdvihování obyčejných kriminálníků oproti lidem z vyšších vrstev nebo politiků. Navrhovaný příspěvek se hodlá zabývat analýzou snímku Pěnička a Paraplíčko (1970) jednoho ze série čtyř barevných celovečerních filmů s postavou policejního rady Vacátka jako hlavního vyšetřovatele. Na zmíněném snímku chci demonstrovat výše zmiňované konvence vyprávění, které můžeme sledovat v Sequensových filmech a televizní tvorbě. Ve svém příspěvku nejprve na obecné rovině popíšu rysy Sequensovy tvorby, které pak budou v detailu rozebrány na příkladu konkrétního snímku. Opěrnou osu argumentace budou tvořit tři výše zmíněné charakteristiky. V závěru pak porovnám získaná zjištění s obecnějšími rysy soudobé produkce a norem detektivního žánru.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info