Informace o publikaci

Počátek střední doby bronzové ve střední Evropě na základě modelů radiokarbonových dat

Autoři

ŠABATOVÁ Klára

Rok publikování 2021
Druh Habilitační práce
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Současné názory na datování konce starší a počátku střední doby bronzové silně odrážejí místní chronologie založené na typologickém schématu. Počátek střední doby bronzové byl v oblasti Moravy (stejně jako v Rakousku, Čechách a jižním Německu) určen na základě keramiky spojené s mohylovou kulturou a bronzy zařazovanými do období Mistelbach-Regelsbrunn, lochhamský horizont, resp. kosziderské období. Důležitou roli ve vzniklé asynchronii hrají názory definující kosziderské depoty a jiné kovové nálezy jako krátkou epizodu, která ale byla nedávno v pojetí vystřídána delším kosziderským obdobím. Popisujeme způsob, jak překonat tuto nejednotnost názorů pomocí radiokarbonových dat. Datování nezávislé na archeologické typologii umožňuje pracovat s celým prostorem jako s jedním vývojovým celkem. Předkládaná práce spolu s prezentací nových radiokarbonových dat z hrobů poskytuje také syntézu typologických prvků a radiokarbonových dat. Datové modely byly navrženy tak, aby bylo možné chronologické vztahy popsat s vysokou mírou objektivity. V diskusi byla představena možná uspořádání dat, která pomohla odpovědět na dosud nejednoznačně vnímané vztahy mezi radiokarbonovými daty, tradičními typologickými a kulturními vztahy mezi Moravou a okolními regiony. Předkládané datové modely a navrhovaná interpretační schémata mohou být v budoucnu doplněny, zpřesněny nebo revidovány na základě nových dat.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info