Informace o publikaci

Doprava v čase epidemie: opatření ve veřejné dopravě v České republice a jejích regionech

Logo poskytovatele
Autoři

VRÁNA Martin SURMAŘOVÁ Simona HLISNIKOVSKÝ Petr DUJKA Jiří

Rok publikování 2020
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
Popis Celosvětová pandemie viru COVID-19 se stala fenoménem ovlivňujícím v první polovině roku 2020 všechny sféry lidského života. Opatření proti šíření viru vedly k omezování života ve veřejném prostoru a dotkly se také oblasti dopravy. Tyto dopady byly dvojího typu –jednak docházelo k omezování počtu spojů z důvodu snížené poptávky po přemisťování se, jednak bylo nezbytné dodržovat hygienická opatření na straně dopravců i cestujících. Dopady těchto opatření bylo možno sledovat na všech prostorových úrovních, od globální po lokální. Tento příspěvek se zabývá průběhem tzv. první vlny pandemie v České republice ve vztahu k veřejné dopravě a její organizaci. Cílem příspěvků je poskytnout přehled těchto opatření ve vztahu k obecným vládním nařízením a jejich následnou realizaci na celostátní, regionální (krajské) a lokální (vybraná velká města) úrovni. Dále příspěvek na třech případových studiích ukazuje, jakých změn doznala dálková vnitrostátní doprava na vybraných relacích. Došlo k zásadní redukci počtu dálkových spojů, některé linky nebyly provozovány vůbec, a samozřejmě došlo také ke zrušení veškerých přeshraničních spojení. Příspěvek pokrývá časové období od přelomu února a března 2020, kdy začínala opatření nabíhat, po konec května 2020, kdy došlo k postupnému uvolnění téměř všech přijatých opatření. V závěru příspěvku jsou jednak shrnuty základní znaky organizace dopravy během platnosti zvláštních opatření, jednak jsou naznačeny oblasti, ve kterých došlo k výrazným změnám, a jejichž následky mohou doznívat ještě po odeznění pandemie.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info