Informace o publikaci

L’évolution des termes et expressions désignant les testicules, des Valseuses de Bertrand Blier (1972-74) à nos jours

Název česky Vývoj termínů a výrazů označujících varlata, od Bertranda Bliera Valseuses (1972-74) až po současnost
Autoři

CANAL Laurent Georges

Rok publikování 2021
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Echo des études romanes
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
www https://www.eer.cz/pdfs/eer/2021/01/12.pdf
Klíčová slova Les Valseuses; argot; testicles; synonyms; variations; functions
Popis Článek se zabývá srovnáním termínů označujících varlata v dílech Bertranda Bliera Les Valseuses (román, film i filmová upoutávka, do češtiny film přeložen jako Buzíci) z počátku 70. let s novějšími synonymy, která jsou uvedena v různých tištěných a online slovnících. Tyto výrazy jsou jednak doložené v písemném projevu (pro přibližnou dataci jejich použití) a dále jsou sledovány z hlediska variačního (diatopického, diachronického a diafazického) a funkčního (typická je hravost, a především obcházení tabuovosti); zároveň jsou popsány jejich společné morfosémantické rysy. Frekvence těchto výrazů v písemném projevu (na materiálu jednoho současného webového korpusu) dovoluje odlišovat archaismy a zastaralá slova a slovní spojení, od tzv. „klasických“ (běžných a mezigeneračních výrazů) a vytyčit kategorii „současných“ výrazů, které jsou spojovány obzvláště s mladými lidmi z předměstí.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info