Informace o publikaci

Validace dotazníku pro poruchy chůze u pacientů s roztroušenou sklerózou - česká verze MSWS-12

Autoři

KOLČAVA Jan SLADECKOVA M. KOČICA Jan ŠTOURAČ Pavel VLČKOVÁ Eva BEDNAŘÍK Josef

Rok publikování 2021
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Ceska a slovenska neurologie a neurochirurgie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www https://www.csnn.eu/en/journals/czech-and-slovak-neurology-and-neurosurgery/2021-4-9/validation-of-the-multiple-sclerosis-walking-scale-12-czech-version-128176?hl=cs
Doi http://dx.doi.org/10.48095/cccsnn2021367
Klíčová slova multiple sclerosis; gait; walking speed; questionnaire; validation study
Popis Cíl: Potíže s chůzí jsou častým a závažným symptomem RS. Validovaný dotazník pro zhodnocení poruch chůze u pacientů s RS v českém jazykovém prostředí chybí. Cílem studie proto bylo vytvořit a validovat českou verzi dotazníku 12-Item Multiple Sclerosis Walking Scale (MSWS-12). Jedná se o jednoduchý anamnestický nástroj sestávající z 12 otázek. Materiál a metodika: Česká verze dotazníku MSWS-12 byla vytvořena metodou zpětného překladu a validována na souboru 50 pacientů s RS a 25 zdravých dobrovolníků. Dotazník byl administrován opakovaně s odstupem jednoho týdne za účelem hodnocení opakovatelnosti a reprodukovatelnosti. Chůze byla objektivně hodnocena pomocí testů Timed Up and Go (TUG) a Timed 25-Foot Walk (T25FW). Výsledky byly korelovány také s Expanded Disability Status Scale (EDSS) a Four-Stage Balance Test (FSBT). Výsledky: Skóre MSWS-12 dosáhlo u zdravých kontrol hodnot 12,4 ± 0,7 bodů. U pacientů s RS byly hodnoty významně vyšší (p < 0,001) a dosahovaly v průměru 24,0 ± 11,8 bodů. Hodnoty skóre MSWS-12 úzce korelovaly s objektivními testy chůze i disabilitou, tj. s TUG testem (r = 0,788; p < 0,001), T25FW testem (r = 0,878; p < 0,001), EDSS (r = 0,878; p < 0,001) i FSBT (r = 0,831; p < 0,001). Opakovatelnost MSWS-12 hodnocená pomocí Pearsonovy korelace byla vynikající (r = 0,96; p < 0,001). Hodnota Cronbachova alfa odrážející reprodukovatelnost dosáhla 0,983, což prokazuje vysokou vnitřní konzistenci dotazníku. Závěr: Česká verze dotazníku MSWS-12 prokázala velmi dobrou validitu v hodnocení poruch chůze u pacientů s RS a vynikající reprodukovatelnost a vnitřní konzistenci.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info