Informace o publikaci

K původu některých českých a srbochorvatských frazémů s toponymickým komponentem

Autoři

KREJČÍ Pavel

Rok publikování 2021
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis V příspěvku analyzujeme vybrané české a srbochorvatské frazémy z hlediska původu jejich toponymického komponentu, tj. z hlediska historické, kulturní nebo jiné specifické situace, s níž je příslušný topokomponent spjatý. Toponymické komponenty totiž mnohdy odrážejí nejrůznější historické zkušenosti lokálního, regionálního, národního nebo mezinárodního až globálního charakteru, stereotypy či předsudky, a tyto konotace se poté můžou promítnout do významu frazému jako celku. Pro účely tohoto příspěvku budeme analyzovat příklady inspirované mytologií a biblí, literaturou a filmem, historií, popř. jinou oblastí.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info