Informace o publikaci

Technologie a provenience vrcholně středověké keramiky z Počátek (okr. Pelhřimov)

Autoři

SLAVÍČEK Karel PETŘÍK Jan TĚSNOHLÍDKOVÁ Kateřina VŠIANSKÝ Dalibor

Rok publikování 2021
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Archeologické výzkumy na Vysočině
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www Domovská stránka časopisu
Klíčová slova medieval pottery; archaeometry; pottery fabrics type; pottery technology; pottery provenance
Popis Soubor keramického materiálu ze zahloubeného objektu je datován do 2. poloviny 13. až na přelom 13. a 14. století.  Většinu souboru představuje grafitová  keramika či písčitá keramika s grafitem. Menší část tvoří písčitá keramika bez  grafitu  a slídová keramika. Archeometrickým rozborem zahrnujícím analýzu chemického složení (ED-XRF), fázového  složení (XRD) a mikropetrografickou  analýzu výbrusů byl rozšířen makroskopický popis keramických tříd. Keramika je  lokálního původu. Výpal proběhl v redukčním či smíšeném prostředí při teplotách nižších než 900 °C. Některé vzorky  nesou stopy vyšší teploty, která souvisí s požárem objektu. U některých keramických tříd byla potvrzena úprava povr- chu způsobující lesk – nátěr hlinkou s grafitem  a se slídou.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info