Informace o publikaci

Sintaksičeskije terminy v russkom i češskom jazykach : sopostavitel’nyj aspekt (na materiale vybrannych terminov)

Název česky Syntaktické termíny v ruštině a češtině : komparativní pohled (na základě vybraných termínů)
Autoři

BERGER Olga

Rok publikování 2021
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Monografie se věnuje komparativní analýze vybraných ruských a českých syntaktických termínů z 3 terminologických okruhů: slovní spojení / syntagma, syntaktické vztahy a prostředky jejich vyjadřování, větné členy. Předmětem zkoumání jsou principy a úkoly komparativní terminologie a zejména vymezení nevyřešených problémů současné terminologie. Důraz je kladen především na rozdíly ve významu syntaktických termínů v pracích ruských a českých lingvistů. Podrobná analýza jednotlivých syntaktických jevů a kategorií poukazuje na jejich složitost a různorodost a přispívá k rozvoji synkretických teorií. Práce je určena českým rusistům, ruským bohemistům, překladatelům a všem, kdo se s podobnou problematikou setkávají.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info