Informace o publikaci

Preformulation design of PLGA particulate system for multi-day drug delivery of the antidepressant mirtazapine

Autoři

HOLICKÁ Martina MUSELÍK Jan KEJDUŠOVÁ Martina PAVELKOVÁ Miroslava KUBOVÁ Kateřina DOLEŽEL Petr VETCHÝ David KOŠŤÁL Vratislav VYSLOUŽIL Jakub MAŠEK Josef

Rok publikování 2021
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Česká a slovenská farmacie
Fakulta / Pracoviště MU

Farmaceutická fakulta

Citace
www https://www.prolekare.cz/casopisy/ceska-slovenska-farmacie/2021-6-12/preformulacni-design-plga-casticoveho-systemu-pro-vicedenni-uvolnovani-antidepresiva-mirtazapinu-129704/download?hl=cs
Klíčová slova microparticles; mirtazapine; multivariate data analysis; PLGA; solvent evaporation method
Popis V rámci této experimentální studie byly připraveny biodegradovatelné mikročástice na bázi kopolymeru kyseliny mléčné a glykolové (PLGA) metodou odpaření rozpouštědla z jednoduché emulze o/v. Mikročástice obsahovaly nerozpustné antidepresivum mirtazapin. Příprava mikročástic zahrnovala formulační proměnné, a to obsah polymeru (700, 900 nebo 1200 mg), dichlormethanu (5 nebo 10 ml), a/nebo léčiva (200 nebo 400 nebo 600 mg) a objem vodné fáze emulze (400, 600 nebo 800 ml). U sledovaných parametrů byl pozorován vliv na velikost mikročástic a jejich morfologii, enkapsulační účinost, a disoluční chování. Všechny vzorky byly úspěšně připraveny a jejich velikost se pohybovala v intervalu 165,34 ± 42,88-360,17 ± 121,59 µm. Vzorky vykazovaly prodloužené uvolňování léčiva (v rámci dní), přičemž u některých z nich byl pozorován vícefázový charakter. Bylo zjištěno, že při použití vyššího počátečního množstvím PLGA byla připraveny vzorky s větší velikostí mikročástic a delším lag time, a to až 2060 minut. Na druhé straně vyšší koncentrace použitého léčiva vedla ke zkrácení lag time. Snížení objemu vnější fáze a násobně vyšší množství dichlormethanu zpomalilo uvolňování mirtazapinu a snížilo enkapsulační účinost. Tato pozorování byla dále potvrzena vícerozměrnou analýzou dat.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info