Informace o publikaci

Moderní trendy ve farmakologické léčbě srdečního selhání

Autoři

VÍTOVEC Jiří ŠPINAR Jindřich ŠPINAROVÁ Lenka

Rok publikování 2021
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Klinická farmakologie a farmacie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www https://www.solen.cz/artkey/lek-202103-0015_moderni_trendy_ve_farmakologicke_lecbe_srdecniho_selhani.php?back=%2Fsearch.php%3Fquery%3Dfarmakoterapie%2Bv%2Bt%25C4%259Bhotenstv%25C3%25AD%26sfrom%3D30%26spage%3D30
Doi http://dx.doi.org/10.36290/far.2021.009
Klíčová slova heart failure; pharmacotherapy; ACE inhibitors; sartans; betablockers; diuretics; digoxin; sacubitril/valsartan; inhibitors SGLT2-gliflozins; omecamtiv mecarbil; vericiguat; new drugs
Popis Základem léčby srdečního selhání jsou inhibitory ACE (iACE) a?betablokátory, ke kterým přidáváme blokátory mineralokortikoidních receptorů (MRA). V případě intolerance ACEi jsou indikovány sartany – blokátory receptoru AT1 pro angiotenzin II (ARB). Blokátory renin angiotenzinového systému a?betablokátory by měly být podávány v maximálně tolerované dávce. K odstranění symptomů – otoků či dušnosti – jsou doporučena diuretika. U?vybraných nemocných je možné přidat digoxin. Objevují se 3 nové lékové skupiny se slibnou budoucností: 1. Na základě výsledků studie PARADIGM-HF mohou být inhibitory ACE u?symptomatických nemocných nahrazeny inhibitorem receptoru AT1 pro angiotensin 2 a?inhibitorem neprilysinu – ARNI, genericky sakubitril/valsartan. 2. U?diabetes mellitus či prediabetes jsou současně doporučovány k léčbě srdečního selhání inhibitory receptorů pro sodíkoglukózový co-transporter-2 (SGLT2) v?ledvinách. 3. Rozsáhlý výzkum je prováděn s omecamtiv mecarbilem u?akutního srdečního selhání, vericiguatem a?dalšími perspektivními léky.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info