Informace o publikaci

Vybrané slabiny právní úpravy elektronických forem komunikace v obchodních korporacích v kontextu kybernetické bezpečnosti

Autoři

VOSTOUPAL Jakub

Rok publikování 2022
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Obchodněprávní revue
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Klíčová slova Cybersecurity; electronic forms of communication; business corporations; ransomware; electronic legal transactions
Popis Pandemie COVID-19 intenzivně zasáhla fungování mnoha obchodních korporací. Kvůli nutnosti minimalizovat přímé mezilidské kontakty a udržet lidskou společnost v chodu došlo k masivnímu přesunu různých podnikatelských aktivit do kyberprostoru, ať už se jednalo o využívání online jednání, home-office režimů či častější nakupování skrze e-shopy. Kromě toho, že situace zdůraznila důležitost efektivně nastavené právní úpravy elektronického právního jednání (například elektronické identifikace), vedla též k intenzivnímu nárůstu počtu kyber-incidentů (tj. 468 hlášených za rok 2020 oproti 217 za rok 2019).1 V tomto článku se proto věnuji vlivu vybraných aspektů právní úpravy na stav kybernetické bezpečnosti v rámci činnosti obchodních korporací.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info