Informace o publikaci

Monitoring aktivity a pozitivity klíšťat Ixodes ricinus v lokalitě brněnské aglomerace lesoparku Brno- Pisárky; vymezení kritické doby výskytu a infekčnosti klíšťat

Autoři

MILOTOVÁ Alice ŽÁKOVSKÁ Alena

Rok publikování 2022
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Klinická mikrobiologie a infekční lékařství
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
www https://www.trios.cz/wp-content/uploads/sites/149/2022/10/kmil-01-2022souhrny.pdf
Klíčová slova Ixodes ricinus; Borrelia burgdorferi sensu lato; Brno-Pisárky; pathogens; tick activity; tick positivity
Popis Cíl práce: Cílem této publikace je prezentace výsledků monitoringu aktivity a pozitivity klíšťat Ixodes ricinus v lokalitě brněnského aglomerace lesoparku Brno-Pisárky na nebezpečné patogenní mikroorganismy. Sledovanými patogeny jsou Borrelia burgdorferi sensu lato, Anaplasma phagocytophilum, Coxiella burnetii, Erhlichia chaffensis a Francisella tularensis. Současně jsou sledovány faktory (zejména teplota), které by mohly ovlivnit aktivitu klíšťat na této lokalitě. Materiál a metody: Klíšťata byla na této lokalitě odchytávána pomocí metody vlajkování. Metodou PCR (polymerázová řetězová reakce) a následnou gelovou elektroforézou byla určována pozitivita jedinců. Výsledky: V období od března do listopadu 2021 bylo na této lokalitě nasbíráno 563 jedinců, s největším zastoupením nymf (85 %). Pozitivita na patogen Bbsl byla 5,6 %, na patogen Anaplasma phagocytophilum 2,4 %. Výskyt Coxiella burnetii, Ehrlichia chaffensis a Francisella tularensis nabyla na této lokalitě potvrzena. Závěr: Na lokalitě byla prokázána promořenost patogeny Bbsl a Anaplasma phagocytophilum. Ve srovnání s ostatními brněnskými lokalitami je však pozitivita na území Brna-Pisárek nižší.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info