Informace o publikaci

Měkkýši přírodních památek Kalábová a Kalábová 2 v CHKO Bílé Karpaty

Autoři

COUFAL Radovan HORSÁK Michal

Rok publikování 2022
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Malacologica Bohemoslovaca
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www https://doi.org/10.5817/MaB2022-21-1
Doi http://dx.doi.org/10.5817/MaB2022-21-1
Klíčová slova faunistics; Mollusca; White Carpathians Protected Landscape Area; NATURA 2000; spring fen
Popis Přírodní památky Kalábová (K1) a Kalábová 2 (K2) se nacházejí v centrální části CHKO Bílé Karpaty u obce Březová. Obě památky chrání bezlesé vlhké trávníky a opuky tvořící prameniště, které byly původně součástí většího mokřadního komplexu. V K1 bylo zaznamenáno celkem 51 druhů (47 suchozemských a dva vodní plži a dva mlži). Z toho 30 druhů (56 %) jsou lesní obyvatelé, kteří byli zaznamenáni při průzkumu v roce 2000, krátce po vytěžení území. Naproti tomu při nedávném průzkumu v roce 2021 nebyl zjištěn žádný z těchto druhů. Tyto druhy jsou však v regionu a okolí přírodních památek rozšířeny a některé se pravděpodobně vyskytují i v ekotonech jarní louky a přilehlého lesa. V současné době dominují hygrofilní a mokřadní obyvatelé (9 spp.; 17 %), následují všudypřítomné (7; 15 %), otevřené (4; 8 %) a vodní druhy (4; 8 %). Na K2 bylo zaznamenáno 19 druhů, včetně 15 suchozemských a dvou vodních plžů a dvou mlžů. Dvěma druhově nejbohatšími ekoskupinami byli hygrofilní a mokřadní obyvatelé (5; 26 %) a lesní obyvatelé (5; 26 %), druzí převažovali pravděpodobně v důsledku relativně nedávného odlesňování v letech 2012–2014. Vodní druhy byly zastoupeny čtyřmi druhy (21 %), následovaly tři všudypřítomné (16 %) a jeden volně žijící druh (5 %). Obě lokality ve vysoké hustotě osídlil jarní obyvatel Bythinella austriaca (NT) a ubývající druh mokřadního deštníku Vertigo angustior (VU; NATURA 2000). Aby byl zachován příznivý stav ochrany přírodních stanovišť v rezervacích, měly by být lokality extenzivně obhospodařovány pastvou nebo sečením.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info