Informace o publikaci

Kde jste? – Hlídáme. Kam jedeš? – Promluvit si s ním. aneb jak někdy odpovídáme na otázky s adverbii kam a kde

Autoři

KOLÁŘOVÁ Ivana

Rok publikování 2022
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis V příspěvku se zamýšlíme nad tím, proč součástí některých odpovědí reagu-jících na doplňující otázky s tázacími adverbii kde, kam není explicitní vyjádření lokalizace nebo pojmenování místa jako cíle pohybu, ale např. vyjádření účelu předložkovým pádem nebo infinitivem, charakteristika činnosti nebo vlastnosti, které zdůvodňují aktivitu pojmenovanou slovesem v otázce. Opíráme se přitom o jazykový materiál z Českého národního korpusu SYN v9, který třídíme podle otázky, na kterou odpovídá, podle významu a struktury odpovědí a sledujeme i vztah informace skutečně vyjádřené v odpovědích k nevyjádřenému, ale pravděpodobně implikovanému významu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info