Informace o publikaci

Through darkness you have come to your hope: The dynamics of J.R.R. Tolkien’s work reception in the Czech context

Název česky Skrze temnotu jsi přišel ke své naději: recepce díla J. R. R. Tolkiena v českém kontextu.
Autoři

DĚDINOVÁ Tereza

Rok publikování 2022
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Navrhovaný příspěvek se zaměří na posuny v recepci Tolkienových děl v čase. Hlavním zdrojem informací o recepci Tolkienova díla v 90. letech 20. století budou publikované články, recenze a rozhovory. Informace o současné čtenářské recepci budu shromažďovat prostřednictvím dotazníků. Prostřednictvím dotazníkového šetření budou účastníci obeznámení s Tolkienovým dílem vedeni k zamyšlení nad zobrazením dobra a zla, svobody, reprezentace jinakosti, rasismu, feministických a environmentálních témat v Tolkienových dílech. Mým hlavním zájmem je analyzovat rozdíly v recepci mezi čtenáři, kteří romány četli jako dospělí nebo dospívající v 90. letech 20. století, a (většinou mladšími) čtenáři, kteří se k jejich četbě dostali až v tomto tisíciletí a v období po Jacksonových adaptacích. Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info