Informace o publikaci

Embodying the permaculture story: Terry Pratchett’s Tiffany Aching series

Název česky Ztělesnění příběhu permakultury: Terry Pratchett: série o Toničce Bolavé
Autoři

DĚDINOVÁ Tereza

Rok publikování 2022
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Překonání pomyslného oddělování člověka od přírody je zásadní pro vytvoření biosférické civilizace a rekonceptualizaci lidstva jako nedílné součásti biosféry. V této kapitole zkoumám sérii o Toničce Bolavé jako Pratchettův pokus konfrontovat moderní pojetí sebe sama jako odděleného od přírody ve prospěch symbiotického soužití těchto dvou sfér. Série je analyzována z hlediska permakulturní etiky, v níž jsou jednotlivé prvky jakéhokoli procesu považovány za samostatné entity pouze relativně, na základě jejich aktuální role a vztahu k ostatním prvkům. Na základě tří základních principů permakulturní etiky - péče o zemi, péče o lidi, stanovení limitů spotřeby a reprodukce a přerozdělování přebytků - tvrdím, že Pratchett zpochybněním oddělování sebe sama od přírody artikuluje postoj, který se shoduje s principy permakultury. Následně se zaměřím na to, jak nepsaný čarodějnický kodex v sérii podporuje udržitelný životní styl a pevně zakotvuje člověka do biosféry.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info