Informace o publikaci

Syndrom diabetické nohy - prevence, diagnostika a terapie

Autoři

JIRKOVSKÁ Alexandra DUBSKÝ Michal FEJFAROVÁ Vladimíra JIRKOVSKÁ Jarmila KOLIBA Miroslav KRAWCZYK Petr KUČERA Dušan SIXTA Bedřich WOSKOVÁ Veronika FIALOVÁ Zuzana VRBOVÁ Tereza KLUGAR Miloslav

Rok publikování 2022
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Syndrom diabetické nohy (SDN) je závažný medicínský i společenský problém. Péče o pacienty se SDN vyžaduje multidisciplinární přístup, důsledná preventivní opatření a včasná adekvátní léčba mohou velice významně snížit procento komplikací diabetu včetně rizika amputace končetiny. Mezi základní východiska pro tvorbu publikace Syndrom diabetické nohy – prevence, diagnostika a terapie, adaptovaného doporučeného postupu na základě mezinárodních guidelines, patří vzrůstající potřeba zajištění kvalitní podiatrické péče o diabetiky, jichž stále přibývá, a rozšíření poznatků ze stávajících doporučených postupů České diabetologické společnosti ČLS JEP. Tento doporučený postup je českou adaptací mezinárodních guidelines, které byly vytvořeny mezinárodní pracovní skupinou pro diabetickou nohu (International Working Group on the Diabetic Foot – IWGDF) a aktualizovány v letech 2019–2020. Publikace je určena odborným zdravotnickým pracovníkům, kteří se podílejí na péči o pacienty se SDN (diabetologové, internisté, chirurgové, angiologové, protetici, praktičtí lékaři ad.) Jednotlivé kapitoly se zaměřují na prevenci vzniku ulcerací, možnosti odlehčení defektů nohou, diagnózu, prognózu a management ischemické choroby dolních končetin u pacientů s ulcerací, dále se zabývají problematikou infekce u SDN, přinášejí přehled možných intervencí zaměřených na hojení chronických ulcerací nohou diabetiků, představeny jsou možnosti klasifikace SDN. Text je doplněn schématy, grafy a přehlednými tabulkami. Součástí publikace je také útlá příručka Syndrom diabetické nohy, praktická doporučení pro prevenci a léčbu, která shrnuje hlavní zásady prevence SDN, popis a klasifikaci ulcerací na nohou diabetika, zásady léčby SDN a obsahuje praktické přílohy.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info