Informace o publikaci

Pief paf poef, welke syllabe is de boef? De verstaanbaarheid van gereduceerde spraak bij Tsjechische NVT-studenten met niveau A1 tot B1

Autoři

KOSTELECKÁ Marta

Rok publikování 2022
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Mluvená nizozemština v každodenní konverzaci, v médiích a do jisté míry i ve formálním kontextu se hemží redukovanými hláskami a slabikami. Redukce se vyskytují v různých formách a stupních a rozlišují se pravidelné i nepravidelné redukční vzorce. (srov. Ernestus, 2016) V předchozí pilotní studii jsem se skupinou studentů na úrovni A2 zjišťovala, do jaké míry rozumí nahrávkám na této úrovni, v nichž dochází k redukci v různé míře, a v dotazníku jsem se jich také ptala, co konkrétně je pro ně problematické pochopit. Tento výzkum ukázal, že redukce řeči je pro studenty na úrovni A2 velmi obtížná. Poté jsem předpokládala, že čeští studenti NVT budou schopni přiměřeně dešifrovat redukovanou řeč až na úrovni B2. Tuto hypotézu bych ráda prověřila v navazující studii, kde budu věnovat pozornost oběma typům redukčních vzorců a jejich srozumitelnosti. V tomto příspěvku nejprve nastíním, co redukční procesy v mluveném jazyce obnášejí a jak se tyto zákonitosti v češtině liší od zákonitostí v nizozemštině. Z pilotního šetření také vyplynulo, že snížená mluva v češtině je vnímána jako něco nepřirozeného a nežádoucího. Mou otázkou je, zda tento postoj ovlivňuje vnímání redukované nizozemské řeči studenty. Dále by mě zajímalo, jak se vyvíjí srozumitelnost redukované řeči a zda mají studenti na úrovni B1 - B2 skutečně menší problémy se srozumitelností redukované řeči. Ve studii se zaměřuji na srozumitelnost pravidelných i nepravidelných redukovaných řečových vzorů.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info