Informace o publikaci

The Eighteenth-Century Coronations of Miraculous Images as a Stage of Power and Representation

Název česky Korunovace divotvorných obrazů 18. století jako jeviště moci a reprezentace
Autoři

MALÝ Tomáš

Rok publikování 2022
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Historikové a historikové umění interpretovali raněnovověké korunovace divotvorných obrazů jako výraz náboženské a umělecké kultury baroka, popřípadě jako demonstraci katolické církve a moci státu. Jako takové pak měly korunovace odrážet nejenom mocenské ambice římského katolicismu, ale také například specifickou, státem podporovanou zbožnost (Pietas austriaca) nebo mocenské reprezentace šlechty. Na základě několika příkladů zmíněných korunovací promýšlím roli všech účastníků těchto událostí, především farářů, členů místních řeholních řádů a náboženských bratrstev. Uvažuji o jejich možnostech s ohledem na organizaci a reprezentaci v jednotlivých fázích rituálů a ceremonií.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info