Informace o publikaci

Subtest pro identifikaci prostorových schopností

Logo poskytovatele
Autoři

ČERNICKÝ Ivan JABŮREK Michal STRAKA Ondřej PORTEŠOVÁ Šárka PALÍŠEK Petr NOVÁK Zdeněk KOTTMAN Jan BÍZA Martin KOLÍN Ondřej

Rok publikování 2022
Druh Projekty výzkumu a vývoje
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Popis Subtest pro identifikaci prostorových schopností tvoří součást diagnostického systému GIS – Invenio, a zaměřuje se cíleně na diagnostiku jedné ze složek prostorových schopností, konkrétně na úzkou schopnost vizualizace. Konceptuálně subtest vychází z CHC teorie, která termínem vizualizace rozumí schopnost představit si pozici jednotlivých objektů v rovině nebo v trojdimenzionálním prostoru, a provádět s těmito reprezentacemi určité mentální operace (např. přesun, rotace aj.). Subtest pro identifikaci prostorových schopností (v rámci systému Invenio je tento nástroj také alternativně označován jako „Lin a vesmírná navigace“) je počítačově administrovanou metodou, která využívá principu GBA: pro zvýšení motivace a snížení testové úzkosti jsou úlohy prezentovány formou počítačové hry, včetně využití různých herních prvků (grafické ztvárnění prostředí, příběhové postavy atd.). Zde konkrétně je cílem hráče pomoci hlavní postavě – astronomce Lin – rozpoznat záznam drah vesmírných těles, jejichž pohyb dítě opakovaně sleduje na malé obrazovce umístěné v horní části hracího prostředí. Postupně jsou prezentovány tři typy úloh: nejprve je vyžadována prostá identifikace dráhy jednoho či více těles. V komplexnějších úlohách hráč neidentifikuje dráhy všech těles, které na obrazovce sleduje, ale pouze některých (na základě barevného odlišení). Ve třetím typu úloh již hráči tělesa, jejichž dráhy mají identifikovat, přímo nevidí, ale mohou si jejich pozici nepřímo odvodit na základě způsobu, jakým cílové těleso osvětluji ostatní planety na obrazovce. Díky počítačové formě administrace umožňuje subtest Lin hromadné on-line testování. Vyhodnocení výsledků probíhá prostřednictvím IRT modelu na základě norem získaných při standardizaci na několika stovkách dětí v rámci různých krajů ČR. Díky začlenění subtestu do systému Invenio mají uživatelé (rodiče, pedagogové, psychologové) možnost porovnat informace o úrovni vizualizace s údaji o dalších kognitivních schopnostech dítěte.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info