Informace o publikaci

A Review Study of Research Articles on the Barriers to Inclusive Education in Primary Schools

Logo poskytovatele
Název česky Přehledová studie výzkumných článků o bariérách inkluzivního vzdělávání na základních školách
Autoři

KUROWSKI Martina ČERNÝ Michal TRAPL František

Rok publikování 2022
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Efficiency and Responsibility in Education and Science
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
www Odkaz na plný text výsledku
Doi http://dx.doi.org/10.7160/eriesj.2022.150206
Klíčová slova barriers to inclusion; challenges in education; inclusive education; educational opportunity; primary school
Přiložené soubory
Popis Tento článek představuje přehledovou studii výzkumů týkajících se bariér v inkluzivním vzdělávání na základních školách. Základní soubor dat pro naši studii tvořilo 27 odborných článků vybraných z databází Web of Science a Scopus podle jasně stanovených kritérií. Výsledek analýzy poskytl zjištění, která se objevují napříč všemi texty. Výzkumné otázky této přehledové studie zní: Jaké jsou bariéry inkluze v základních školách, co o nich víme a zda existují způsoby, jak je omezit. Podrobněji jsme se zaměřili na témata rozporů mezi legislativou a praxí, bariér ve výuce, transdisciplinarity a interprofesionality a metodických specifik. V analýze a diskusi vymezujeme podstatné body jednotlivých článků hledáním podobností a rozdílů mezi texty.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info