Informace o publikaci

How to Overbridge the Lack of Material Evidence in the Early Christian Spreading

Název česky Jak překonat nedostatek materiálních dokladů týkajících se šíření raného křesťanství
Autoři

PAPOUŠEK Dalibor POSPÍŠIL Zdeněk

Rok publikování 2022
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Studium šíření raného křesťanství v jeho formativních fázích (30-150 CE) výrazně omezuje absence přímé archeologické evidence. Zatímco dosavadní výzkum se většinou zaměřoval na detailní analýzu fragmentárních písemných pramenů nebo - alternativně - na obecné deduktivní rekonstrukce historických procesů, navrhovaný projekt se pokouší o překonání této mezery v evidenci aplikací formalizovaných kvantitativních přístupů za použití metod geospaciálního modelování a síťové analýzy. Příspěvek zvažuje vhodná proxies, jako např. soudobé židovské sítě nebo distribuci východní sigillaty. Na základě těchto databází lze prověřovat různé modely difuzivity antických měst a vyhodnocovat je v konfrontaci s dochovanými písemnými doklady nejstaršího křesťanství.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info