Informace o publikaci

Závěrečná výzkumná zpráva projektu TITSMZP703 –Vysychání toků a biodiverzita tekoucích vod: vliv přírodních podmínek a antropogenních zásahů

Autoři

POLÁŠEK Marek STRAKA Michal PAŘIL Petr NĚMEJCOVÁ Denisa POLÁŠKOVÁ Vendula LOSKOTOVÁ Barbora DOSTÁLOVÁ Alena VÝRAVSKÝ David JAKUBÍNSKÝ Jiří ONDRÁČEK Pavel KALNÍKOVÁ Veronika ŠUMBEROVÁ Kateřina JURAJDA Pavel

Rok publikování 2022
Druh Výzkumná zpráva
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Popis Jedním z cílů projektu TAČR TITSMZP703 (Vysychání toků a biodiverzita tekoucích vod: vliv přírodních podmínek a antropogenních zásahů) bylo vytvořit Metodiku hodnocení vlivu vysychání toků na biodiverzitu tekoucích vod pro cílené navrhování zásahů a opatření k omezení negativních dopadů vysychání toků na biodiverzitu. Tato závěrečná výzkumná zpráva shrnuje všechny poznatky a výsledky zjištěné během řešení projektu a je odborným podkladem, o jehož závěry se Metodika opírá. Cílem tohoto projektu bylo vyhodnotit společný vliv vysychání vodních toků a doprovodných antropogenních vlivů na modelové skupiny vodních a na vodu vázaných organismů. Veškerá data a výsledky, na jejichž základě byla tato zpráva sestavena, vychází z terénního výzkumu na modelových lokalitách v ČR, který probíhal v letech 2018 až 2020.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info