Informace o publikaci

Relationship between conformity and risk behaviour in children in emering adolescence

Název česky Vztah mezi konformitou a rizikovým chováním u dětí v počínající adolescenci
Autoři

DOBEŠOVÁ CAKIRPALOGLU Simona ČECH Tomáš KRAJŇÁKOVÁ Monika

Rok publikování 2021
Druh Článek ve sborníku
Konference 14th International Conference of Education, Research and Innovation. Conference Proceedings
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www https://library.iated.org/view/DOBESOVACAKIRPALOGLU2021REL
Doi http://dx.doi.org/10.21125/iceri.2021
Klíčová slova Conformity; peer pressure; general confomity; popularity; risk behaviour.
Popis V nepřetržitém procesu socializace je jedním z cílů výchovy dospívajících vést a chápat normy společnosti a ztotožnit se s nimi. To by se mělo projevit v konformním chování dítěte vůči normám společnosti a zároveň v eliminaci rizikového chování. Klíčové období formování jedince lze vnímat v období rané adolescence, v němž se osobnost dítěte s ohledem na autority a sebepojetí zásadně obhajuje a průběžně proměňuje do období dospívání a období formování individuální identity. V tomto období dochází také k významnému mezníku v socializaci jedince, a to k přenesení významné míry spoluodpovědnosti za své chování a plnění sociálních rolí v kontextu vznikající trestní odpovědnosti. Hlavním cílem výzkumu bylo zjistit relevantní poznatky týkající se sklonů dospívajících k obecné a vrstevnické konformitě, tlaku vrstevníků a oblíbenosti mezi ostatními vrstevníky. Tato zjištění považujeme za důležité východisko pro odhalení vztahu mezi konformitou a rizikovým chováním mladých dospívajících. Ačkoli se konformita a rizikové chování vzájemně ovlivňují a často působí společně jako komplexní psychosociální jev, náš přístup bude konformitu s vrstevníky považovat za antecedentní proměnnou, která nejen iniciuje, ale také posiluje sociálně nežádoucí, rizikové chování dospívajících. Formulace tohoto cíle vychází z našeho přesvědčení, že výzkum přispěje k odhalení klíčových faktorů podílejících se na rizikovém chování žáků. Výzkumný vzorek tvořilo 218 žáků základních škol v Olomouckém kraji v České republice ve věku 11-13 let (průměrný věk 11,79, SD 0,71). Ke zjištění plánovaných empirických dat byly použity následující výzkumné metody: pro výzkum vrstevnického tlaku, vrstevnické konformity, vrstevnické oblíbenosti a obecné konformity byl zvolen dotazník vytvořený v roce 2000 autory Darcy Santor, Deanna Messervey a Vivek Kusumakar a dotazník mapující výskyt rizikového chování u dospívajících (VRCHA). Výsledky naznačují, že existuje významná pozitivní korelace mezi věkem a tlakem vrstevníků, oblíbeností a konformitou. Subškála vrstevnického tlaku negativně korelovala s obecnou konformitou, stejně tak byl zjištěn negativní vztah mezi vrstevnickou konformitou a obecnou konformitou. Lze konstatovat, že ti adolescenti, kteří mají silnou tendenci ke konformitě s autoritami, se nenechávají ovlivnit vrstevnickým tlakem a nekonformují se s vrstevníky. Konformitu s autoritou však lze považovat za ochranný faktor před rizikovým chováním.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info