Informace o publikaci

Metodika druhové ochrany hub

Autoři

DVOŘÁK Daniel HROUDA Petr ANTONÍN Vladimír BENESCHOVÁ Jana BERAN Miroslav BĚŤÁK Jan BOROVIČKA Jan BUREL Jiří GAISLER Jan HOLEC Jan JANDA Václav KOLÉNYOVÁ Monika KOUT Jiří KŘÍŽ Martin MATOUŠ Jan SALAŠ Jakub ŠEVČÍKOVÁ Hana TEJKLOVÁ Tereza ZÍBAROVÁ Lucie

Rok publikování 2022
Druh Certifikované metodiky
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Popis Metodika druhové ochrany hub pojednává o možnostech a principech ochrany makroskopických hub neboli makromycetů (= „velkých hub“, tvořících okem viditelné plodnice nebo podobné útvary) se zvláštním zřetelem k vybraným ohroženým druhům. Omezení metodiky pouze na makromycety má praktické důvody – u velkých hub je možné rozpoznání jejich přítomnosti na konkrétních lokalitách přímo při terénní práci, kromě toho jsou u mnoha druhů makromycetů poměrně detailně známy jejich ekologické vazby na různé biotopy a nároky na určité kombinace stanovištních podmínek. Tyto vlastnosti umožňují využití makromycetů v praxi ochrany přírody, zatímco mikroskopické houby („plísně“, parazitické skupiny jako rzi, sněti, padlí a další) nejsou tak dobře využitelné a metodika je proto opomíjí. Zohledňování hub v ochraně přírody je žádoucí i proto, že jejich ekologické preference a z nich vyplývající reakce na různé činnosti a opatření se často liší od jiných skupin organismů. K většímu důrazu na ochranu hub by měla přispět i tato metodika, která je určena pro orgány ochrany přírody (krajské úřady, AOPK ČR, aj.), ale také odbornou i laickou veřejnost a může být využita zejména jako odborný podklad při plánování a realizaci ochrany přírody a jako standard pro správnou praxi v druhové ochraně hub.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info