Informace o publikaci

Charakterizace nového stafylokokového podoviru a jeho interakce s hostitelem

Autoři

HAVRÁNKOVÁ Jiřina BOTKA Tibor BENEŠÍK Martin BÁRDY Pavol PANTŮČEK Roman

Rok publikování 2022
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Pro úspěšné využití nových bakteriofágů v léčbě bakteriálních infekcí je nezbytná jejich podrobná charakterizace. Nicméně lytické fágy využitelné k léčbě infekcí způsobených bakterií druhu Staphylococcus sciuri jsou studovány zřídka, a to i přesto, že kmeny S. sciuri mohou hrát nezanedbatelnou roli v humánní medicíně a způsobují infekce hospodářských zvířat s velkým ekonomickým dopadem. Tato studie je zaměřená na unikátní podovirus vB_SscP-s10 (S10) infikující bakteriální druh S. sciuri a na jeho interakce s touto bakterií. Virion studovaného fága se skládá z ikosaedrální hlavičky a krátkého nekontraktilního bičíku. Srovnání proteomu S10 s morfologicky podobným fágem S. aureus P68 ukázalo významné sekvenční odlišnosti, avšak proteiny s analogickou funkcí měly přibližně stejnou molekulovou hmotnost. Na úrovni genomu vykazuje S10 nejvyšší podobnost s fágem S. epidermidis Pike. Podobnost je omezena pouze na 11 % sekvence, která vykazuje 80% identitu, což značí naprostou jedinečnost tohoto nově popsaného fága. Životní cyklus fága S10 trvá 20 minut, při fágovém výnosu 122-163 PFU na jednu infikovanou buňku. To je výrazně více než u jiných popsaných stafylokokových podovirů. Rozmezí hostitele fága S10 je poměrně úzké. S10 se dokázal pomnožit pouze na dvou kmenech S. sciuri a jednom kmeni S. cohnii z celkem 80 testovaných kmenů 19 bakteriálních druhů. I u citlivých kmenů byl však pozorován vznik rezistence k fágu S10, přičemž u jednoho z kmenů bylo potvrzeno, že tato rezistence je podmíněna přítomností fága S10 v latentní formě. Přibližně u 9 % buněk bakteriální populace pak docházelo k lyzi spojené se spontánní produkci fága S10. Tento pseudolyzogenní stav bude dále studován, abychom odhalili jeho mechanismus.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info