Informace o publikaci

Can different type of the pressure ulcers debridement aff ect oxidative stress parameters?

Název česky Ovlivní typ nekrektomie dekubitů parametry oxidativního stresu?
Autoři

ŠÍN Petr HOKYNKOVÁ Alica NOVÁKOVÁ Marie PAULOVÁ Hana BABULA Petr POKORNÁ Andrea NÁRTOVÁ Lucie COUFAL Pavel HENDRYCH Michal

Rok publikování 2022
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www https://www.csnn.eu/casopisy/ceska-slovenska-neurologie/2022-supplementum-1-1/ovlivni-typ-nekrektomie-dekubitu-parametry-oxidativniho-stresu-130720
Doi http://dx.doi.org/10.48095/cccsnn2022S34
Klíčová slova debridement; pressure ulcer; pressure injury; Versajet hydrosurgery system; oxidative stress parameters
Popis Debridement je jedním z nejdůležitějších kroků k přípravě rány před chirurgickým úzávěrem, který může být proveden v různých formách a různými nástroji. Cíl: Cílem prospektivní případové studie bylo porovnat vliv dvou různých typů debridementu (nekrektomie) na parametry oxidativního stresu. Soubor a metodika: Do studie bylo zařazeno celkem pět pacientů s hlubokými dekubity v různých lokalizacích. Dekubitus byl rozdělen na dvě poloviny; jedna polovina rány byla ošetřena ostrou nekrektomií a druhá Versajet® hydrosystémem. Vzorky tkání, krve a moči byly odebrány v nultý a sedmý den po debridementu. Byla provedena histopatologická analýza a vyšetření parametrů oxidativního stresu v plazmě a moči. Výsledky: Byly nalezeny rozdíly v kvalitě a kvantitě granulační tkáně mezi dvěma různými typy provedeného debridementu. Zjištěno bylo nesignifikantní snížení markerů oxidativního stresu v plazmě a moči sedmý den po debridementu. Závěr: Předběžné a pilotní výsledky naznačují, že proces hojení ran je úzce spojen s markery oxidativního stresu, které jsou měřitelné v krevní plazmě i v moči. Tyto by mohly poukazovat na průběh hojení. U všech parametrů oxidativního stresu bylo pozorováno nesignifikantní snížení sedmý den po zákroku. Na pilotní studii naváže podrobná molekulárně-bio­logická analýza vzorků tkáně.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info