Informace o publikaci

Porovnanie geochemického zloženia uraninitov v severozápadnej časti rudného poľa Slavkovice-Škrdlovice

Logo poskytovatele
Autoři

BARTOŠOVÁ Zuzana WERTICH Vojtěch

Rok publikování 2022
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Predmetom výskumu je rudné pole Slavkovice-Škrdlovice a jeho pravdepodobné pokračovanie na severozápad, ktoré je súčasťou západomoravskej uránovej provincie, situovanej na východnom okraji moldanubika. Vzorky uraninitov z ložiska Škrdlovice a rudného výskytu Veselíčko boli študované pomocou elektrónovej mikrosondy (70 analýz), LA-ICP-MS (61 analýz) a optickej mikroskopie. Získané dáta poskytli nové informácie, ktoré boli porovnané v rámci študovaných lokalít a taktiež s databázou uraninitov zo zvyšných ložísk rudného poľa Slavkovice-Škrdlovice. Vyhodnotením analýz z elektrónovej mikrosondy boli na ložisku Škrdlovice stanovené vyššie hodnoty SiO2 (1,3–2,7 hm. %) a CaO (5,7–9,6 hm. %) a naopak, nižšie hodnoty UO2 (82,3–85,5 hm. %). Na rudnom výskyte Veselíčko boli oproti ložisku Škrdlovice namerané nižšie hodnoty SiO2 (0,5–1,3 hm. %) a taktiež aj nižšie obsahy CaO (5,4–7,4 hm. %) a vyššie obsahy UO2 (85,2–88,4 hm. %). Na základe výsledkov odlišnosť v geochémii uraninitu vykazujú ako ložiská v severozápadnej časti rudného poľa, tak aj zvyšné ložiská rudného poľa Slavkovice-Škrdlovice. Genéza ložísk rudného poľa Slavkovice-Škrdlovice je rovnaká (Arapov et al., 1984; Dahlkamp et al., 2016), no napriek tomu boli analýzami zistené výrazné rozdiely v ich geochemickom zložení. Variabilitu pravdepodobne spôsobuje interakcia rudonosných fluid s variabilnou horninovou náplňou tejto ložiskovej oblasti, a to predovšetkým často sa striedajúcimi horninami pestrej skupiny moldanubika.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info