Informace o publikaci

Can Institutionalization Be Considered a Trap in Defining Functional Cross-border Areas? Coopetition and Local Public Services in Borderlands

Autoři

MOLAK Maciej SOUKOPOVÁ Jana

Rok publikování 2022
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj NISPAcee Journal of Public Administration and Policy
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
www http://dx.doi.org/10.2478/nispa-2022-0016
Doi http://dx.doi.org/10.2478/nispa-2022-0016
Klíčová slova fire protection; cross-border cooperation; multi-level governance; public services
Přiložené soubory
Popis Přeshraniční spolupráce může být příkladem nehierarchického nástroje co-governance založeného na principu víceúrovňové správy, který byl úspěšně realizován především díky evropské integraci v rámci budování územní soudržnosti EU. Jako nový nástroj není omezen dosavadními zkušenostmi organizací veřejné správy a je z velké části založen na kooperaci zaměřené na efektivnější spoluřízení příhraničních regionů. V rámci tohoto příspěvku zkoumáme nový úhel pohledu na debatu o funkčních přeshraničních oblastech. V první části příspěvku přistoupíme k ustavení víceúrovňové správy (MLG) a znovu analyzujeme přiměřenost tohoto konceptu v souladu s obecným vědeckým diskursem funkčních přeshraničních oblastí. V další části byly na základě desk research a analýz veřejné politiky identifikovány a porovnány nástroje a formy pro výzkum MLG a jejich implementace na národní a přeshraniční úrovni. V poslední části případu studie z česko-polské hranice identifikujeme determinanty pro organizaci a realizaci přeshraničních veřejných služeb jako podklad pro vymezení přeshraničních oblastí funkčních pro požární ochranu v okrese Jeseník (CZ).
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info