Informace o publikaci

Buďme pragmatici, požadujme nezamýšlené! Designování intervencí v etnografickém výzkumu sociálního vyloučení

Autoři

JAMRICHOVÁ Kristína MÁCHA Jakub DOBOŠ Pavel

Rok publikování 2022
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Lidé města : revue pro etnologii, antropologii a etologii komunikace
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www https://lidemesta.cuni.cz/LM-1210-version1-jamrichova_macha_dobos.pdf
Klíčová slova applied research; interdisciplinarity; intervention; ethnography; multiplicity; media design; interplay; Easterling; ontology; Deleuze; becoming; virtual/ actual
Popis Záměrem tohoto článku je následovat debatu o aplikovaném výzkumu v rámci českých sociálních věd a představit případ interdisciplinárního výzkumu na jižním Slovensku. Autoři rámují svůj přístup k výzkumnému terénu pomocí Deleuzeánských pojmů virtuality a multiplicity a zdůrazňují procesuální charakter jak etnografie, tak terénu samotného. Na tomto základě rozvíjíme argument, že sociální vědy vždy operují ontologicky skrze svůj performativní charakter, což je reálné zejména, byť nikoli výhradně, pro takový aplikovaný výzkum, kde intervence tvoří nedílnou součást výzkumu. Svá záměrná jednání považujeme na základě charakteristik tzv. medium designu za žádané souhry, jež přenášejí naše jednání k dalším aktérům ve výzkumném terénu a v rámci nichž se snažíme zlepšit životní podmínky v bytovém domě, kde hrozí evikce. Tyto intervence přinášejí nepředpokládané důsledky, které v textu reflektujeme a popisujeme, jak jsme se s nimi vypořádávali. Text obsahuje poselství, že je žádoucí posuzovat angažovanost a intervence podle jejich veřejné a praktické adresovatelnosti a že využívání vědění mimo akademii je jev, který je sociálním vědám implicitní, a není jen módním rozšířením jejich rámce.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info